Basles

Septiemakkoorden
Adriaan Kragten is zo vriendelijk geweest om nog een basles bij te dragen – bedankt Adriaan!

De losse snaar is positie 0. Voor de zwarte toets tonen van de piano worden de namen met een verlagingsuitgang gebruikt, dus Bes, Es, As, Des en Ges. De grondtoon van het akkoord staat in een vette letter. Als je de akkoorden van boven naar beneden speelt, speel je een kwartencirkel en ben je na twaalf akkoorden weer bij C7. Begin bij het spelen van een kwartencirkel met de grondtoon. Voor D7 en Es7 is voor de septiem een omkering nodig. Wanneer de septiem weggelaten wordt speelt men het normale majeur akkoord.


bas

 

C7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

G

 

 

Bes

 

d-snaar

 

 

E

 

 

a-snaar

 

Bes

 

C

 

e-snaar

E

 

 

G

 

 

F7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

 

 

A

 

 

d-snaar

 

Es

 

F

 

a-snaar

A

 

 

C

 

e-snaar

 

F

 

 

 

 

Bes7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

 

As

 

Bes

 

d-snaar

D

 

 

F

 

a-snaar

 

Bes

 

 

 

e-snaar

 

F

 

 

As

 

Es7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

G

 

 

Bes

 

d-snaar

 

Es

 

 

 

a-snaar

 

Bes

 

 

Des

e-snaar

 

 

 

G

 

 

As7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

 

As

 

 

 

d-snaar

 

Es

 

 

Ges

a-snaar

 

 

 

C

 

e-snaar

 

 

Ges

 

As

 

Des7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

 

As

 

 

B

d-snaar

 

 

 

F

 

a-snaar

 

 

B

 

Des

e-snaar

 

F

 

 

As 

Ges7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

 

 

 

Bes

 

d-snaar

 

 

E

 

Ges

a-snaar

 

Bes

 

 

Des

e-snaar

E

 

Ges

 

 

 

B7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

 

 

A

 

B

d-snaar

 

Es

 

 

Ges

a-snaar

A

 

B

 

 

e-snaar

 

 

Ges

 

 

 

E7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

 

As

 

 

B

d-snaar

D

 

E

 

 

a-snaar

 

 

B

 

 

e-snaar

E

 

 

 

As

 

A7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

G

 

A

 

 

d-snaar

 

 

E

 

 

a-snaar

A

 

 

 

Des

e-snaar

E

 

 

G

 

 

D7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

 

 

A

 

 

d-snaar

D

 

 

 

Ges

a-snaar

A

 

 

C

 

e-snaar

 

 

Ges

 

 

 

G7

positie

0

1

2

3

4

g-snaar

G

 

 

 

B

d-snaar

D

 

 

F

 

a-snaar

 

 

B

 

 

e-snaar

 

F

 

G

 

Binnengekomen zonder navigatie? Klik hier