Basles
bas

Posities en tonen
Adriaan Kragten is zo vriendelijk geweest om 2 baslessen bij te dragen – bedankt Adriaan! – waarvan hier de eerste, die bedoeld is voor beginners:

De 1e, 2e, 3e en 4e snaar heten de e-, a-, d- en g-snaar. De losse snaar is positie 0.
We gaan het hebben over de posities 0 t/m 11, een bereik van 12 halve tonen.
De zwarte toetstonen van de piano krijgen een naam met een verlaginguitgang, dus Bes, Es, As, Des en Ges behorende bij majeurtoonladders met respectievelijk 2, 3, 4, 5 en 6 mollen.

De naam van de toon als functie van de positie en de gebruikte snaar wordt gegeven in tabel 1.
De positie als functie van de naam van de toon en de gebruikte snaar wordt gegeven in tabel 2.
Een bepaalde toon wordt in tabel 2 benoemd door de naam van de snaar gevolgd door de positie. Voor het 2e octaaf gelden dezelfde tabellen alleen 12 posities hoger.

positie

e-snaar (1e)

a-snaar (2e)

d-snaar (3e)

g-snaar (4e)

0

E

A

D

G

1

F

Bes

Es

As

2

Ges

B

E

A

3

G

C

F

Bes

4

As

Des

Ges

B

5

A

D

G

C

6

Bes

Es

As

Des

7

B

E

A

D

8

C

F

Bes

Es

9

Des

Ges

B

E

10

D

G

C

F

11

Es

As

Des

Ges

tabel 1.  Naam van de toon voor 4-snarige basgitaar als functie van de positie en de gebruikte snaar
naam toon

e-snaarpositie

a-snaarpositie

d-snaarpositie

g-snaarpositie

A

e-5

a-0

d-7

g-2

Bes

e-6

a-1

d-8

g-3

B

e-7

a-2

d-9

g-4

C

e-9

a-3

d-10

g-5

Des

e-9

a-4

d-11

g-6

D

e-10

a-5

d-0

g-7

Es

e-11

a-6

d-1

g-8

E

e-0

a-7

d-2

g-9

F

e-1

a-8

d-3

g-10

Ges

e-2

a-9

d-4

g-11

G

e-3

a-10

d-5

g-0

As

e-4

a-11

d-6

g-1

tabel 2.  Positie voor 4-snarige basgitaar of contrabas als functie van naam van de toon en de gebruikte snaar

Te zien is dat een dezelfde toon, maar dan een oktaaf hoger, op de d-snaar 2 posities hoger ligt dan op de e-snaar. Te zien is dat een bepaalde toon op de g-snaar, maar dan een oktaaf hoger, 2 posities hoger ligt dan op de a-snaar.

Binnengekomen zonder navigatie? Klik hier