Basles
bas

contrabas

contrabas

contrabas

Solfège in de praktijk 4
Het probleem van een solfègemethode op papier is natuurlijk dat je nooit weet of je goed zingt wat er geschreven staat. Ik zou iedereen willen aanraden om iemand te zoeken om mee te oefenen en liefst iemand die ook een beetje verstand heeft van muziek.

Een bassistengebied in de toonladder Van het lied van de heidezangers, gezongen door Andre van Duin, Ik speel de bas, dat eindigt met Dat was de bas‚ zijn de toonladdertonen:

ikspeeldebas


deze 1      1 afstand is de (reine) kwart is

            5

de echte alaaf-kwart en wordt als wisselbas heel vaak gespeeld.

Veel voorkomende akkoordverbindingen zijn in het volgende diagrammetje te spelen en komen vast ook bekend voor:
- De limmerick: 1 6 2 5 (la, lalala la la) maar ook: I got Rhythm (het begin daarvan)
- Het 2 5 1 schema (bijv. Tune up)

schema

De fraaie variatie-baslijnen komen niet uitsluitend uit dit rijtje, maar dat lijkt me duidelijk.
Als er in het akkoordschema staat: 1 6 2 5 (Bijv. C Ami Dmi7 G7), dan staat niet genoteerd of je naar een hoge 5 of 6 (G of A) moet of naar een lage.
Hou het nu, om te zingen en het in je oren te krijgen, voorlopig zo aan:

bas

Niet alleen de bassen (basfuncties) zitten in dit gebied, rondom de 1, maar ook veel melodieën zitten in dit toonladdergebied:

bas

En nog een:

wilhelmus

Maar ook:

there

how

have

Ik zou zeer veel materiaal (getallenschema's) moeten opschrijven om met dit alles te kunnen oefenen, maar het gaat me voorlopig om het systeem.

In een liedje ga ik steeds uit van de grondtoon (1). Dat is heel vaak niet de eerste toon van de melodie (veel melodieën beginnen op de 3 of de 5). Om de 1 te vinden vraagt de nodige inspanning, maar als je in een songbook kijkt naar de toonsoort (bijv. 1 #) dan is de G hoogstwaarschijnlijk de grondtoon.
Ik zou liever willen dat je de grondtoon uit het lied kunt halen.
Doorzingen tot het eind en de laatste noot zal waarschijnlijk de 1 zijn.

En hier komt dan het complete schema:                         

schema

Meer oefeningen

Klik op:
My foolish heart

I got rhythm
Flintstones
Doxy
Oleo
Take the A train

Ruud Ouwehand

Binnengekomen zonder navigatie? Klik hier