Basles
bas

bas

Solfège in de praktijk 2
Hoe ziet een toonladder van 1(de grondtoon) tot 5 (de kwint) eruit?

             5
            .
         4
       3
     .
   2
  .
1


Tussen de 1 en de 2, de 2 en de 3, de 4 en de 5, is de afstand groter dan tussen de 3 en de 4
(ik heb er een puntje tussen gezet; het is namelijk wel de volgende toets op een piano).
Als je 'Boer daar ligt een kip' zingt ben je je normaal gesproken niet bewust van de kleinere afstand tussen 3 en 4 dan tussen de andere tonen. Het is een natuurlijk verloop van de melodie.
De majeur toonsoort C (witte toetsen op een piano) heeft geen vaste voortekens en de majeur toonsoorten D en F bijvoorbeeld wel.

             5        G             A                      
            .         .              .                        .
         4        F            G                      Bb
       3       E              F#                    A
      .         .               .                      .
    2       D              E                   G
   .        .               .                     .
1       C       1 = D             1 = F

Om voor alle toonsoorten dezelfde afstanden te krijgen zal bij D altijd de 3e toon v/d ladder een kruis (Fis) krijgen en staat daarom o.a. voor aan de sleutel.

Bij de toonsoort F zal de B altijd verlaagd moeten worden om dezelfde toonafstanden te krijgen. Nogmaals: dit hoor je niet als je zingt; als de majeurladder goed in je gehoorsysteem zit gaat dit automatisch.De 4 wil graag oplossen naar de 3. De 4 leidt naar de 3 en heet ook leidtoon. Luister naar bijv. begin 'Killer Joe':

     5

4
    3


I'm in the mood for love:

   4
3    3
        2   2
          1

Er is nog zo'n leidtoon: de 7e toon van de ladder wil naar de grondtoon (de 1)

           4
         3
       .
     2
   .
1
   7


Probeer te zingen:

           4         
  de 4 naar de 3
         3   3
       2       2
1   1           1      
de 7 naar de 1
   7


Ruud Ouwehand
Wordt vervolgd


Binnengekomen zonder navigatie? Klik hier