Basles

Nu pak je weer een nieuw vel papier. Dit papier deel je in 2 kolommen. In de linkerkolom schrijf je telkens de positieve uitspraak, in de rechterkolom jouw volkomen ongecensureerde eerste reactie op die positieve uitspraak. Links bijvoorbeeld: ‘Ik ben muzikaal genoeg’. In de rechterkolom: ‘Lul niet! Geloof je het zelf? Wat een onzin!’ Vervolgens schrijf je nog een keer in de linkerkolom: ‘Ik ben muzikaal genoeg’. In de rechterkolom schrijf je weer je eerste reactie, bijvoorbeeld: ‘Ja zeg, rot op met die flauwekul. En wat een stomme softy oefening is dit! Dit lukt nooit!’ enz. enz. Je schrijft zo’n 10 keer in de linkerkolom de positieve affirmatie (want zo heet zo’n positieve uitspraak) op en je bijbehorende reactie. Dan leg je het papier weg, het moet niet ontaarden in werken, het moet wel leuk blijven. Maar morgen schrijf je weer dezelfde 10 affirmaties en dat blijf je voorlopig doen.
Misschien heb je bijvoorbeeld opgeschreven: ‘Ik ben niet muzikaal genoeg’ (ik noem maar wat). Deze uitspraak verander je nu in: ‘Ik ben muzikaal genoeg’.
Belangrijk is dat je deze zin zo formuleert, dat hij in de tegenwoordige tijd plaatsvindt en alsof je de gewenste toestand al hebt bereikt. Nog een voorbeeld: ‘Ik kan niets bedenken’ wordt: ‘Ik krijg de ene prachtige inval na de andere’. Het geeft niet als je geen klap van deze positieve uitspraak gelooft – dat is zelfs zeer waarschijnlijk, anders was je niet geblokkeerd.
Je zult merken dat na verloop van tijd je reacties in de rechterkolom van toon beginnen te veranderen. ‘Oh ja? Zou ik misschien toch muzikaal zijn?’ Als je (na nog meer verloop van tijd) reacties opschrijft als: ‘Inderdaad ja! Ik ben muzikaal genoeg!’, wordt het tijd om deze oefening af te sluiten.
Misschien was je meerdere negatieve uitspraken op het spoor gekomen tijdens de schrijfoefening. Die kun je op dezelfde manier aanpakken. Dit is echt een hele effectieve manier om zo’n blokkade aan te pakken – maar je moet het wel DOEN natuurlijk. Ik verwacht zonder meer dat jij straks de meest prachtige solo’s speelt – als je tenminste de moed en de energie kunt opbrengen om dit probleem bij de wortel aan te pakken… Veel succes!

bas

Blokkades
Vrijwel elke bassist wordt zo nu en dan bevangen door twijfels over zijn spel. Als die twijfels erg groot zijn, kan de desbetreffende bassist last krijgen van een blokkade. Dat geeft al aan hoe disfunctioneel zelfkritiek kan zijn. Natuurlijk is het goed om te beseffen wat er nog aan je spel verbeterd kan worden, maar onvolkomenheden in je spel moeten geen aanleiding zijn om jezelf onderuit te halen; alleen al omdat je daarmee de oplossing van je (spel)probleem eerder uitstelt dan dichterbij brengt.
Ik wilde al langer een basles besteden aan een aantal eenvoudige oefeningen die je kunnen helpen om dit soort disfunctionele gedachtes om te buigen in gedachtes die je steunen en die het beste naar boven in je halen als bassist. Een briefwisseling met Danny, die ik overneem uit het basforum op deze site, was een uitstekende aanleiding om de daad bij het woord te voegen!

Hallo Philip,
Ik heb een vraagje over het soleren in het algemeen. Hoe leer je nu snel beslissen voor wat betreft je notenkeus bij spelen over een bepaald akkoordenschema.
Het probleem bij mij is dat ik volledig dichtklap, het is net alsof ik "de weg niet meer weet" op mijn bas. Please hellup!!!

Beste Danny,
Waar jij mee kampt lijkt me eerder een psychologisch dan een muzikaal probleem. Geen nood, er zijn gelukkig eenvoudige methodes voorhanden om dit soort problemen aan te pakken. Ik zal een paar oefeningen beschrijven die mij erg goed zijn bevallen.

Wat jij ervaart, kun je een blokkade noemen. Voor een blokkade is altijd een (meestal onbewuste) gedachte verantwoordelijk, namelijk een gedachte van wrok, angst, schuld of zelfkritiek. Welke gedachte(n) dat bij jou is (of zijn), weet ik niet, maar er is wel eenvoudig achter te komen door de volgende oefening te doen. Het is ook nodig om daarachter te komen, anders kom je niet verder.
Dit is de oefening: je schrijft 15 minuten volkomen ongecensureerd je gedachten op over soleren.
Let wel: VOLKOMEN ONGECENSUREERD. Ik zou zeggen: zet de (kook)wekker, pak een stapel papier, een pen – en doe dit nu, want van uitstel komt vaak afstel. Ga dus nu schrijven in plaats van verder te lezen, hoe nieuwsgierig je ook bent.
Oké, ik ga er vanuit dat je nu een stapel papier hebt volgeschreven. Wat je nu gaat doen, is al je negatieve uitspraken over jezelf en/of soleren onderstrepen. Mogelijk zijn dat er heel wat, misschien zijn het er ook maar een paar, of één – dat maakt niet uit. Doe dit nu! Het kan al heel inzichtgevend zijn om al je uitspraken op deze manier onder de loep te nemen.

Wat je nu gaat doen, is gebruik maken van de affirmatietechniek. Dit is een eenvoudige techniek die je in de gelegenheid stelt om je beperkende gedachten over soleren los te laten en te vervangen door positieve gedachten, die jouw soleren niet alleen ondersteunen, maar zelfs het beste in jou als solist naar boven brengen. Wat je doet is een negatieve uitspraak die je zojuist op papier hebt gezet, veranderen in een positieve uitspraak die het tegendeel is van wat je zojuist hebt opgeschreven.

Binnengekomen zonder navigatie? Klik hier