Basles

4. Wanneer ik speel voor een gelegenheid waarvan ik weet dat het opsturen van een contract verwacht wordt. Dat is altijd het geval bij schouwburgen, bij festivals en bij theaterbureaus.

Na dit behoorlijk lange verhaal over het opsturen van contracten, denk je misschien dat ik dit heel vaak doe of dat ik je daartoe wil stimuleren. Nee dus. De meeste optredens vallen niet in een van bovenstaande categorieën. Voor de meeste optredens geldt dus dat er helemaal geen contract nodig is. Als het niet nodig is, doe het dan ook niet. Het is heel prettig voor beide partijen om afspraken te maken op basis van wederzijds vertrouwen. Ik heb wel vaker gemerkt dat dit echt gewaardeerd wordt. Het kan natuurlijk zijn dat je je eigen oordeel niet vertrouwt, liever op zeker speelt en dus zo veel mogelijk een contract opstuurt. Daar is natuurlijk heel weinig op tegen, al kan het zijn dat in een enkel geval het gedram om een contract de relatie met een opdrachtgever verpest. Maar laat je je er door mijn woorden vooral niet van weerhouden, ik zou niet graag (mede)verantwoordelijk zijn voor een debacle!

Een bijdrage van Danielle Janssen over het onderwerp omgaan met je medemuzikante en het
afspraken maken met opdrachtgevers. Binnen mijn Oudhollandse- en Klezmerband is mijn taak het regelen van de afspraken, de financieën, zowel voor de optredens als voor de CD-opnamen. Ik las daarom met extra veel belangstelling de hoofdstukken daarover.

Wij zijn amateurs en onze optredens vinden voornamelijk plaats in kerken, wijkcentra, culturele centra en op particuliere feesten. Als de opdrachtgever geen schriftelijke afspraak met MIJ maakt, doe ik het volgende: Ik schrijf een brief met alles wat we hebben afgesproken: Plaats, tijd, speelduur,spreekmicrofoon, is de toegang openbaar en zo ja, wat is de toegangsprijs, de PR, de hoogte van de onkosten-vergoeding en de wijze van betalen, reiskosten-vergoeding, consumpties enz. Deze brief is alleen voor de duidelijkheid er zijn geen sancties aan verbonden. Een copie van de brief bewaar ik in mijn afsprakenmap en als we gaan spelen meen ik hem mee als geheugensteuntje. Al was het alleen maar voor het adres en het tel.nummer. Dit systheem werkt bij mij al 10 jaar naar tevredenheid. Wellicht ook een idee voor andere muziekgroepen.
Tot zover de bijdrage van Danielle.

Wat staat er dan in het contract dat ik opstuur? Zo weinig mogelijk. Er doen allerlei contracten de ronde, maar ik heb gemerkt dat je maar beter zo min mogelijk bepalingen in je contract kunt zetten. Je moet gewoon goed nagaan wat je echt belangrijk vindt en de (min of meer) symbolische functie van een contract niet uit het oog verliezen. Ik ben begonnen met een contract van het FNV, waarin oa vermeld stond dat een optreden niet doorging wanneer de band ter elfder ure gevraagd werd voor een tv optreden. Nu vraag ik je, hoe vaak komt dat nou voor? Toch ben ik wel eens in paniek opgebeld door een zaaleigenaar vanwege die clausule. Mijn contract is daarom buitengewoon simpel. Klik hier

Het contract
Ik gebruik bijna nooit een contract voor een optreden, op een viertal uitzonderingen na:

1. Als ik de partij die me inhuurt niet vertrouw. Ik heb bijvoorbeeld een tijdlang een Caribisch bandje gehad, Topscore. We werden regelmatig ingehuurd door noodlijdende cafés, die dachten volk te trekken door een Caribische avond te organiseren met live muziek. Best een leuk idee, maar het werkte niet. Als een café niet aanslaat, hebben dit soort ingrepen geen zin, heb ik toen geleerd. We speelden destijds dus regelmatig in lege cafés. Die band is daar aan kapot gegaan; op het laatst hadden we acht van dit soort optredens achter elkaar. Acht keer achter elkaar voor een lege zaal spelen, ik denk niet dat er één band bestaat die daar tegen opgewassen is. Hoe het ook zij, je kunt je voorstellen dat een kroegeigenaar die dagelijks het hoofd moet bieden aan allerlei schuldeisers, niet altijd genegen is om zijn afspraken na te komen. Dan heeft zo’n contract toch impact. Het inhuren van een advocaat om je gelijk te halen als iemand zich niet aan de afspraken houdt, kost een aantal malen het bedrag waar je volgens het contract recht op hebt, dus je zult wel gek wezen om juridische stappen te ondernemen. Maar om de een of andere reden is dit besef niet doorgedrongen tot zaalhouders. Ik heb tenminste nog nooit meegemaakt dat een zaalhouder of café-uitbater zich niet aan de afspraken hield als ik met mijn contract begon te wapperen.

Ik spreek hier echt uit ervaring. Zo heb ik met mijn salsaband Bapao eens in het voorprogramma van salsakoningin Celia Cruz gespeeld in Musis Sacrum in Arnhem. Ze maakte een tournee door Nederland, maar de bezoekersaantallen vielen gigantisch tegen en ik kreeg de nodige verhalen te horen over problemen met de uitbetaling door de promotor.

Celia Cruz

Maar ook hij ging onmiddellijk overstag toen ik direct na afloop van mijn optreden met mijn contract begon te wapperen. Later hoorde ik dat hij failliet was gegaan en dat ik als een van de weinigen was uitbetaald…

Ook is het een keer voorgekomen dat ik in een jongerencentrum speelde en de leiding daar zich vergist had in de datum van het optreden. Om de een of andere reden dachten ze dat het optreden zou plaatsvinden de dag voordat wij kwamen opdagen. Het was toen erg druk geweest, vertelden ze. Nu was er bijna niemand, logisch, niemand wist het. Toen we eenmaal gespeeld hadden, kregen we te horen dat we niet uitbetaald zouden worden en dat de persoon met de sleutel van de kas naar huis was gegaan en vermoedelijk al lag te slapen. Ik heb toen direct de politie gebeld. Die kwam zowaar en koos, dankzij mijn contract, onmiddellijk partij voor me. De man met de sleutel van de kas werd uit bed gebeld en ik kreeg alsnog mijn geld, wat erg welkom was, want we hadden nogal wat kosten gemaakt voor dat (kloten)optreden.

2. Als degene met wie je het optreden afspreekt erom vraagt. Wat voor mij geldt, namelijk dat ik de opdrachtgever niet altijd vertrouw (al is dit een grote uitzondering), geldt omgekeerd natuurlijk ook af en toe voor de opdrachtgever, dat is heel legitiem. Al ben ik natuurlijk superbetrouwbaar (ik zweer het), ik ben so wie so van mening dat het een goed idee is om met alle wensen van de opdrachtgever zoveel mogelijk rekening te houden. Er is wat mij betreft één gulden regel die altijd geldt voor optredens: de opdrachtgever dient het zoveel mogelijk naar de zin te worden gemaakt. De man betaalt toch een (wat hem of haar betreft) vorstelijk bedrag en daar mag echt wel wat tegenover staan. Het is de bedoeling van een optreden om mensen te vermaken, om ze te laten genieten, iets mee te geven, te inspireren – en wat mij betreft geldt dit op de eerste plaats voor mijn werkgever, al vind ik het te ver gaan om muziek te spelen die ik vreselijk vind, hallo, ik ben er ook nog.

3. Als het optredens betreft onder omstandigheden waar veel van afhangt. Voor sommige optredens wil ik zoveel mogelijk elk risico uitsluiten omdat ik ze heel belangrijk vind. Of ik daar in het verleden altijd gelijk in heb gehad, is een tweede, maar het geeft me gewoon een prettig gevoel om er alles aan gedaan te hebben om elk risico buiten te sluiten, en dat is ook veel waard.


Binnengekomen zonder navigatie? Klik hier